Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΑΡΣΙΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

Και ω αναμνήσεις, που συγκρατείτε πιο πολύ
απ' αυτό που ζήσαμε ! 
(Τ. Λειβαδίτης - Βιολέτες για μια εποχή)

- Οι στίχοι του Λειβαδίτη, είναι γραμμένοι στο χώρο έκθεσης μηχανήματος καταγραφής προσέλευσης υπαλλήλων, φωτογραφιών τους κλπ


- Το Μουσείο δεν χρηματοδοτείται από το Κράτος και δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα από το Υπ. Πολιτισμού (!)
´Εσοδά του, κατά δήλωση του υπευθύνου, 1 €/μήνα κράτηση από τους συνταξιούχους του ΗΣΑΠ, το Σωματείο των οποίων ίδρυσε το Μουσείο το 1995, καθώς και τα έσοδα από τη πώληση του βιβλίου-λευκώματος 
- Η είσοδος στο Μουσείο είναι ελεύθερη


 Οι φωτογραφίες μου, εκτός τις δύο πρώτες και την τελευταία, που είναι σε φυσικό περιβάλλον, προέρχονται από το βιβλίο-λεύκωμα που πωλείται στο Μουσείο.

Εσωτερικά δεν επιτρέπεται η φωτογράφιση.
Ελένη Μπαρσίνικα 
"...Την ωρισμένην ώραν της χθές ευρισκόμην εις τον παρά την Ομόνοιαν κεντρικόν σταθμόν. Ευρύτατον κτίριον επί της οδού Αθηνάς με ευρυχώρους αιθουσας και πολλά διαμερίσματα.... Άνωθεν ο κόσμος ακούσας το σύριγμα επλησίασε και στηριχθείς επί των σιδηρών κιγκλιδωμάτων εθεάτο του παραδόξου, αλλά και κοινοτάτου πλέον τέρατος.

...Το υπαίθριον τμήμα επί τους εκατέρωθεν υψηλούς τοίχους και τας επιμήκεις γεφύρας του, τας ύπερθεν οικίας των διατεμνομένων οδών Θησείου, Λυκούργου, Αδριανού και Επωνύμων, από τας ταράτσας και τα παράθυρα των οποίων περίεργοι προβάλλουν κεφαλαί νεανίδων και παιδίων και γερόντων, είνε θεαματικώτερον και γραφικώτατον. 

..´Ανωθέν μας διήρχετο ίσως κηδεία, διήρχοντο όμιλοι ευθυμούντων, διήρχοντο ζώα, ημείς τίποτε δεν αντιλαμβανόμεθα. Εγινόμεθα προς στιγμήν υποπόδια των ποδών των και παρηρχόμεθα. Δροσερός μόνον αήρ προσέψαυε το πρόσωπόν μας, ενώ τους άνωθεν ημών έκαιον αι φλογεραί του αττικού ηλίου ακτίναι.

...Χθες την εσπέραν έγειναν αι δοκιμαί του φωτισμού των σταθμών δι' ηλεκτρικού φωτός. Λευκός, άπλετος είν' ο φωτισμός.
Ετοιμασθήτε διά τα εγκαίνια τα οποία θα γίνουν αύριον. .... Έχει τόση δροσιά εκεί κάτω. Και έπειτα συνηθίζει κανείς από τώρα διά την ...μέλλουσαν ζωήν" !!

(Κάρ - ΕΣΤΙΑ, Εσπέρα Τρίτης 16 Μαίου 1895)


Φωτογραφικό ταξίδι μέσα στο χρόνο ! 
Ιστορική διαδρομή των σιδηροδρόμων ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ από το 1869 !!
ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΣΙΝΙΚΑ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου