Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

ΣΤΕΛΛΑ ΤΕΡΓΙΑΚΗ " Ύμνος στην Παναγία Μητέρα "


Μύρο ατελεύτητο!
Ψυχή υπερούσια,
Ψυχή της ψυχής μου,
Ατελέσφορη Θεία μορφή,
Ανυπέρβλητη Θεία παρουσία, στο άπαν του Είναι μου.
Αρχή και τέλος της Θήλειας Ψυχής!
Σύζευξη και συμπροσφέρουσα
στην τελειότητα του μηδενός,
Θεομήτωρ, Αειπάρθενε Λόγε-Μητέρα!

Χαίρε νύμφη του κόσμου,
των όντων και των μη όντων ανάτασις,
η βαστάζουσα το νυν και το πάντοτε,
ανά χείρας…
-τον προαιώνιο Λόγο-Υιό-!

Χαίρε Θήλεια Αρχή... μορφή ατελεύτητη,
Προσφυγή κι αρωγή του ανθρώπου…
Χαίρε Μήτηρ αιώνια,
η τεκούσα το κάλλος της ψυχής ...
η καρτερούσα το όνειδος της αιτίας,
η λυτρώσουσα το βάρος της πτώσης !
.......................
© Στέλλα Τεργιακή
(Απόσπασμα από τον ύμνο στην Παναγία -Γράφτηκε 20.3.2015)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου