Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΡΑΝΗΣ ΕΥΔΑΙΜΩΝ - ΣΑΤΙΡΙΚΟΝ
Χαίρε των θηλαστικών το υπέρτατο ον!
Χαίρε των πάντων εαυτόν ηγέτη θεωρών!
Χαίρε τον δυνάμενο πάνω στην ιδία πηγήν
να θεωρεί εαυτόν μόνον της κατακτητήν!

Χαίρε, ω χαίρε
εαυτόν συγχαίρε


Χαίρε ορθής σκέψης εκουσίως κινούμενον!
Χαίρε εαυτόν θεωρών οικειοθελώς εποχούμενον!
Χαίρε περί τα εγκόσμια αλαλάζων
και περί τα ανούσια ενίοτε τυρβάζων!

Χαίρε, ω χαίρε
εαυτόν συγχαίρε!

Χαίρε ο το αλλότριον διεκδικών!
Χαίρε τους εναντίους αδικών!
Χαίρε ο ποιήσας αθανάτους τους Θεούς
και εξαπατήσας θνητούς πιστούς!

Χαίρε, ω χαίρε
εαυτόν συγχαίρε!

Χαίρε της φύσης καταστροφέα!
Χαίρε του διαστήματος εισβολέα!
Χαίρε ο ίδια μόνον συμφέροντα
κατέστησας νεκρόν τον χαίροντα!

Χαίρε ο εαυτόν πάντων θεωρών ποιητήν
της φύσεως ξοδεύων πάσαν πηγήν!

Χαίρε ο απαστράπτων εξωτερικώς
μιαρός δε παραμένων εσωτερικώς!

Χαίρε ο μηδέποτε λογικώς ανταποκρινόμενος!
Χαίρε ο αιωνίως προς ίδιον όφελος ψευδόμενος!

Ω, ανελέητε άνθρωπε
ο υπέρ το δέον απάνθρωπε
χαίρε, ω χαίρε, εαυτόν συγχαίρε!

Χαίρε, ω χαίρε… αιωνίως ανελέητε άνθρωπε!

«Ευδαίμων Συριανός»
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου