Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΡΑΝΗΣ ΕΥΔΑΙΜΩΝ - ΣΚΩΠΤΙΚΟΝ

Πίνακας - René Magritte.

Άνθρωπε, άνθρωπε αήθη και απάνθρωπε! Ο ψευδώς αείποτε ομνύων τον εκάστοτε ενάντιον μηνύων! Μηδέποτε ιδών ενδότερα καθ’ ημέρα μελετών τ’ απώτερα! Ο γοερώς πανδήμως οδυρόμενος το ίδιον όφελος αιτούμενος! Την αλήθειαν ουδέποτε ζητών το αλάθητον έκαστος διεκδικών!
Άνθρωπε, άνθρωπε, άνθρωπε αιμοσταγή μάλλον ή ακάλυπτε! Ο προς το θείον αιτών την βοήθειαν αγνοών αυτήν ταύτην την αλήθειαν! Ο δεινώς αείποτε χειμαζόμενος και μονίμως ασυστόλως ψευδόμενος!
Άνθρωπε… της γαίας κατακτητή ανυπόδητε κι’ ασκεπή! Ο τα ενάντια παντίως τυρβάζων ακαίρως άνευ λόγου αλαλάζων! Ο των εναντίων δεινώς εξαπατών πάντα δε προς ίδιον όφελος ποιών!
Ο ειδήμων επί των θεμάτων από προτέρων έως και εσχάτων! Δια τον θησαυρισμόν του νυχθημερόν τυρβάζων πολλώ μάλλον προς τούτο στενάζων!
Άνθρωπε, άνθρωπε, ω άνθρωπε ο αιωνίως θνητός ουδέποτε λογικός ο εκουσίως λανθάνων σκύβαλα ως χρυσόν εκλαμβάνων! Ο άνευ αιτίας εκατόμβας θυμάτων ποιήσας και τον λόγον αυτού παντίως αθετήσας!
Χαίρε, ω χαίρε ω άνθρωπε, άνθρωπε αείποτε μισάνθρωπε! Ο τον συνάνθρωπον αυτού ασκόπως συντρίβων και ουδέναν ουδέποτε οικτίρων ενίοτε εις δάκρυα αναλυόμενος μηδέποτε το δίκαιον του άλλου αντιλαμβανόμενος!
«ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΣΥΡΙΑΝΟΣ»Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου