Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ " ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ "


ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ
Έξω απὸ τους δρόμους των ἀστόχαστων,
λειτουργὸς και ψάλτης ὀρφικός,
έναν ύμνο ξαναφέρνω
μιας λατρείας πανάρχαιας προς το φως.
Έτρεξε ως τα τώρα ο λογισμός μου,
καταχωνιασμένος ποταμὸς
ξάφνισμα στο βούισμα των ἀνθρώπων
της κιθάρας μου ο ρυθμός.
Νύχτα ξεκινώ, νύχτ᾿ ανεβαίνω
τη δυσκολανέβατη κορφὴ
θέλω μόνος, θέλω πρώτος
τ᾿ ἀπολλώνιο φως να χαιρετίσω,
ἐνώ κάτου στους ἀνθρώπους
θα είν᾿ ἀκόμα ο ύπνος και το σκότος.


ORPHIC HYMN
Beyond the minds of the thoughtless
functionary and orphic hymnist
I bring back the hymn
of an ancient light worship
as my thought run to it now
a river stashed away
the people’s buzzing but a surprise
to the rhythm of my guitar
that during the night I start to climb
the difficult to reach mountain top
first I wish to hail the Apollonian light
while down where people live
sleep and darkness still prevail
~Κωστή Παλαμά, μετάφραση Μανώλη Αλυγιζάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου