Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

ΘΑΝΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ " Saltimbanque "
Τhe rest to poor of poetry 
i am oh! dear reader 
and for the trouth of everything 
i talk like a kider. 

From family of Saltimbanques 
i am if you dident know 
and for the gift of writer 
come with me to go, 

with pencil and a paper 
and one idea only 
to one trav of the metriests 
to born wordage lovely. 

But .. if you like deeper things 
or sapience by byword 
must be one man like to me 
saltimbanque with circle of lord. 

Some colorfully clothes wear 
and go to the circus 
with the animals of books. 
Handwritng .. square .. cycles ..
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου