Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

Γιάννης Δημάκης "Η χρονολόγηση των ιστορικών γεγονότων στην Αρχαία Ελλάδα και οι Ολυμπιάδες"


Η χρονολόγηση των ιστορικών γεγονότων, αρχικά, δεν ήταν ενιαία στην Αρχαία Ελλάδα. Κάθε Πόλις-Κράτος είχε τον δικό της τρόπο να τοποθετεί χρονικά ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός. Για το σκοπό αυτόν, πολλές φορές έχουν χρησιμοποιηθεί και σημαντικά αστρονομικά γεγονότα, όπως οι εκλείψεις του Ηλίου. 

Στην Αρχαία Αθήνα, αρχικώς, χρονολογούσαν με ενιαίο τρόπο τα ιστορικά γεγονότα βάσει του Καταλόγου των Επωνύμων Αρχόντων. Έτσι, για παράδειγμα, αναφέρεται, ότι ο Πεισίστρατος έγινε Τύραννος των Αθηνών επί Άρχοντος Κωμέου. Τούτη η αναφορά, με τη βοήθεια και άλλων πληροφοριών, οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι αυτό το σημαντικό ιστορικό γεγονός έλαβε χώρα στην Αθήνα το έτος 560 π.Χ., κατά την χριστιανική χρονολόγηση.

 Στην Αρχαία Σπάρτη, χρονολογούσαν με βάσει τον κατάλογο του πρώτου Εφόρου. Οι πέντε έφοροι αποτελούσαν μια ομάδα αξιωματούχων στην Αρχαία Σπάρτη που είχαν ως στόχο την εποπτεία των βασιλέων και των κατοίκων της πόλης. Εκλέγονταν από την Απέλλα για μονοετή θητεία, την πρώτη νέα σελήνη μετά τη φθινοπωρινή ισημερία. Ο ένας εκ των πέντε, γνωστός ως «επώνυμος έφορος», έδινε το όνομά του στη χρονιά και στα επίσημα έγγραφα.

Οι Ρωμαίοι χρονολογούσαν από το έτος κτίσεως της Ρώμης (έτος 753 π.Χ.). δηλαδή από το 754 π.Χ. (το 753 π.Χ. ήταν το έτος 1 για τους Ρωμαίους).
Γίνεται, λοιπόν, φανερό, ότι ο διαφορετικός τρόπος χρονολόγησης των ιστορικών γεγονότων στα διάφορα μέρη της Αρχαίας Ελλάδος δημιουργούσε και προβλήματα συνεννόησης μεταξύ των ανθρώπων.

 Αργότερα, ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός, το οποίο απεδέχθησαν όλοι οι Έλληνες στην Αρχαία Ελλάδα ως χρονικό σημείο αναφοράς για την χρονολόγηση των ιστορικών γεγονότων, ήταν η πρώτη γραπτή χρονική αναφορά για την πραγματοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ολυμπία με την ευθύνη του Κράτους της Ήλιδος. 
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που τελούνταν στην Ολυμπία προς τιμήν τού Θεού Διός, πατέρα των Θεών, άρχισαν, σύμφωνα με την Ελληνική Ιστορία, πολύ πριν από τον 8ο αιώνα π.Χ., και ιδρυτής τους στην ιστορία αναφέρεται ο Ημίθεος Ηρακλής.
 Η πρώτη όμως γραπτή καταχώριση των Ολυμπιακών Αγώνων, έγινε για τους Αγώνες του έτους 776 π.Χ. Η καταγραφή έγινε τον 5ο αιώνα π.Χ., από τον Σοφιστή, Ιππία τον Ηλείο, ο οποίος πρώτος συνέταξε κατάλογο των νικητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκεί καταγράφεται ως πρώτος Ολυμπιονίκης ο Ηλείος δρομέας Κόροιβος. Οι Αγώνες τότε περιελάμβαναν ένα μόνον Αγώνισμα: το δρόμο ενός σταδίου που ήταν 192,28 μέτρα. 

Ο νικητής στο αγώνισμα αυτό έδινε και το όνομά του στους συγκεκριμένους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αργότερα, μετά από 52 χρόνια, προσετέθησαν και άλλα αγωνίσματα. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, πραγματοποιούνταν κάθε 4 έτη, και για την ακρίβεια κάθε 49 ή 50 μήνες εναλλάξ, δεδομένου ότι, μία πλήρης οκτωχρονιά (εννεαετηρίς) είχε 99 μήνες (8Χ12 =96 μήνες και 3 εμβόλιμους μήνες =99). 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 776 π.Χ., απετέλεσαν, λοιπόν, την χρονική αφετηρία επί τη βάσει της οποίας οι Ηλείοι και αργότερα όλοι οι Έλληνες χρονολογούσαν πλέον τα επόμενα ιστορικά γεγονότα. Η τετραετία από τους Αγώνες τού 776 μέχρι την παραμονή της πραγματοποιήσεως των επομένων (δεύτερων στην σειρά)Ολυμπιακών Αγώνων ονομάσθηκε 1η Ολυμπιάς. Η 2η Ολυμπιάς αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από τους δεύτερους Ολυμπιακούς Αγώνες του έτους 772 π.Χ. μέχρι την πραγματοποίηση των τρίτων στην σειρά Ολυμπιακών Αγώνων του 768 π.Χ κ.ο.κ. Έτσι, αρίθμιζαν όλες τις Ολυμπιάδες: 1η Ολυμπιάς, 2η, 3η, 4η, 5η Ολυμπιάς κλπ. 
Για τον προσδιορισμό μάλιστα των ενδιαμέσων ετών μεταξύ δύο Ολυμπιάδων, χρησιμοποιείται η έκφραση, όπως: «Το 2ο έτος της πρώτης Ολυμπιάδος», που σημαίνει το έτος 775 π.Χ., καθ’ ότι το πρώτο έτος της πρώτης Ολυμπιάδος είναι το έτος πραγματοποίησης των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων του 776 π.Χ. 

Επίσης: το 2ο έτος της 2ης Ολυμπιάδος σημαίνει: έχει περάσει μία πλήρης Ολυμπιάς (η 1η=4 έτη) και δύο ακόμη έτη από τους 2ους Ολυμπιακούς Αγώνες, άρα 6 έτη από την έναρξη της 1ης Ολυμπιάδος. Οι δεύτεροιΟλυμπιακοί Αγώνες έγιναν το 772 π.Χ. (776-4=772). Πρώτο έτος της 2ης Ολυμπιάδος είναι το 772 π.Χ., άρα το 2ο έτος της 2ης Ολυμπιάδος είναι το 771 π.Χ. (772-1=771). 
Πολλά σημαντικά ιστορικά γεγονότα στην Αρχαία Ελλάδα μας παραδίδονται με χρονολόγηση, με βάση την αρίθμηση των Ολυμπιάδων. Έτσι, Αρχαίοι Έλληνες Ιστορικοί, όπως ο Ερατοσθένης, ο Απολλόδωρος, ο Διόδωρος και άλλοι, στηριζόμενοι στη χρονολόγηση των Ολυμπιάδων, μας παρέδωσαν πραγματικές και αξιόπιστες χρονολογικές μελέτες ιστορικών γεγονότων της Αρχαίας Ελλάδος
Εάν σήμερα συνεχίζαμε να χρονολογούμε με Ολυμπιάδες, με 1η την Ολυμπιάδα τουΚοροίβου το 776 π.Χ., το έτος που διανύουμε το 2013 μ.Χ. κατά την χριστιανική χρονολόγηση θα το αριθμούσαμε ως το 1ο έτος της 698ης Ολυμπιάδος (Ολυμπιάς 698,1), ή 2.789 μ.Ο. (μετά την πρώτη Ολυμπιάδα). 
Βέβαια, οι Ολυμπιακοί Αγώνες στον Ιερό τόπο της Ολυμπίας κράτησαν, όπως γνωρίζουμε, επί 1.169 συνεχή έτη από το 776 π.Χ. μέχρι το 393 μ.Χ. , σύνολο 293 Ολυμπιάδες . Τους κατήργησε το 393 μ.Χ. «με φωτιά και τσεκούρι» ο Ισπανός Flavius Theodosius ή Θεοδόσιος Α΄, Αυτοκράτορας της Νέας Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Αναφέρουμε ενδεικτικώς το παρακάτω παράδειγμα: 

Ως έτος της ναυμαχίας της Σαλαμίνας παρεδόθη η 75,1 Ολυμπιάδα. Αυτό σημαίνει ότι η ναυμαχία συνέβη κατά το πρώτο έτος της 75ης Ολυμπιάδας. Ότι επομένως είχαν παρέλθει 74 πλήρεις Ολυμπιάδες και το 1 έτος της 75ης. Πρέπει επομένως να πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό 74x4=296, και να του προσθέσουμε και το 1 έτος της επόμενης (75ης Ολυμπιάδας), δηλαδή 297 και τον αριθμό αυτό να τον αφαιρέσουμε από τον αριθμό 777 (αφού, όπως είπαμε, το πρώτο έτος της πρώτης Ολυμπιάδας συμπίπτει με το 776 π.Χ.) επομένως777-297=480 π.Χ.

Χρόνια μετά την κατάκτηση της Ελλάδος από τους Ρωμαίους, επιβλήθηκε στην Ελλάδα η χρονολόγηση «απόκτίσεως Ρώμης» (753 π.Χ.), η οποία συνυπήρχε με τη χρονολόγηση με Ολυμπιάδες (776 π.Χ.) και με τη χρονολόγηση «από Διοκλητιανού»(284 μ.Χ.). Η χρονολόγηση από τη γέννηση του Χριστού επεβλήθη τον 6ο αιώνα μ.Χ., και την εισηγήθηκε ο Σκύθης μοναχός στην Ρώμη, Διονύσιος ο Μικρός, το 532 μ.Χ..... (οι συντομογραφίες π.Κ.Χ. (πριν από την Κοινή Χρονολογία), π.Κ.Ε. (προ Κοινής Εποχής) ή π.Κ.Π. (πριν από την Κοινή Περίοδο). οι συντομεύσεις Κ.Χ. (της Κοινής Χρονολογίας), Κ.Ε. (Κοινής Εποχής) ή Κ.Π. (της Κοινής Περιόδου).

Το ημερολόγιο που χρησιμοποιείται  σήμερα στο Δυτικό πλανήτη Γαία, ονομάζεται Γρηγοριανό. Είναι μια παραλλαγή του Ιουλιανού ημερολογίου που διαφοροποιήθηκε από τον Ναπολιτάνο γιατρό Αλοΐσιους Λίλιους (Aloysius Lilius). Αργότερα θεσπίστηκε το Γρηγοριανό από τον Πάπα Γρηγόριο ΙΓ’, που έδωσε το όνομά του. 
Το Γρηγοριανό ημερολόγιο επινοήθηκε το 1582 μ.Χ, γιατί σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο που ίσχυε, η εαρινή ισημερία μετατοπιζόταν κατά μία μέρα κάθε 128 χρόνια, γεγονός μη επιθυμητό. Το Γρηγοριανό ημερολόγιο επιβλήθηκε στην Ελλάδα το 1923, ένα χρόνο μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του Ελληνισμού στην Ιωνία το 1922. Έκτοτε έγιναν πολλές προσπάθειες να επανέλθει το Αττικό Ηλιακό Σεληνιακό ημερολόγιο των αρχαίων Ελλήνων.

ΠΗΓΕΣ
https://sites.google.com/site/dionisosxiicom/menes/chronologisi-istorikon-gegonoton-arxaia-Ellada-Olympiades
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_(%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7)
http://og.in.gr/static/hog/arx25.asp


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου